fbpx

Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.kollektivmagazin.hu weboldalunkra („Weboldal”) elfogadja az alábbi feltételeket.

Az Kollektív Magazin („Lap”) található tartalom a Kivinet Kft. (Kiadó) szellemi tulajdona.

A Weboldal tartalma, annak cikkel, teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt az 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogvédelem alatt állnak, az vagy azokból bármely részt (szöveg, grafikai tartalom, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) a Kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül – a hatályos jogszabályokban írt szabad felhasználás eseteit kivéve-, felhasználni, azaz különösen másolni, nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni, feldolgozni, tárolni, közvetíteni, értékesíteni tilos. Tilos továbbá a Kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A Weboldalon található tartalom tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után, amely alapján követelhetjük a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását; a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől; azt, hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak; azt, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról; a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését; a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését. A szerzői jog megsértése esetén a szerző a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet. Az e törvényben szabályozott személyhez fűződő joga megsértése esetén a szerző a polgári jog általános szabályai szerint sérelemdíjat is követelhet.

A Laptól értesüléseket átvenni csak a Lap-ra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

a) nem módosítja az eredeti információt,

b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

Az www.kollektivmagazin.hu domainnév, valamint a „Kollektív Magazin” név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Kivinet Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A hírügynökségek honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen módon közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

Hirdetés

Instagram

HIRDETÉS