fbpx

Iszapból és rothadásból született hősnők teremtés eposza

Koleszár Stella és Metzing Eszter első közös kiállításán jártam az ISBN könyv+galériában. Az „Iszapból és rothadásból született” munkák egy olyan világba kalauzoltak, ahol a személyes álomtér és a kollektív tudat mesei szálai és az archetípusok egybenyílnak.
HIRDETÉS
HIRDETÉS

Álom és valóság küszöbén formálódó alakokon keresztül elevenedik meg egyfajta női teremtés eposz. A munkák belső folyamatok képeit tárják elénk és az atmoszférateremtés eszközével közelítenek. Így láttam üvegbe zárt testeket, női torzót, a gondolatok formáit és vertikalitását, anyagba szőtt érzéseket. Női részeink, árnyaink sejlettek fel, tudatunk színe és fonákja. Részese voltam e burjánzó világnak, ahol a test szül érzést és az érzések növesztenek testet, míg a mélység mesél. Szépséggel és borzalommal vegyes női utakon barangoltam. Hallottam sóhajokat, láttam a könnycseppen át tükröződő világot, ahogy a fájdalom kihordja önmagát. A kapcsolódás tovább mélyült Boldizsár Ildikó metamorphoses meseterapeuta gondolatiságán keresztül.

Alámerülés és felemelkedés

A tárlathoz szó szerint és átvitt értelemben is alá kellett ereszkedni az ISBN Galéria szuterén kiállítóterébe. Tér és idő ezáltal a befogadó számára másképp működik, jobban megnyitva magát az élmény befogadására. Az így képzett öblös atmoszférát tovább tágította Mákó Rozi hanginstallációja, és a kibontakozó soundscape-ekben rezonáló belső világ ihletettsége. Csipp-csepp és kong, végigfut és beterít. Zörren, zúg, megpendít. Rezdülő szálon húzza benned végig az érzést, hogy belezendülsz te is. Részese vagy a formálódás medrében egy barlang jelenetnek. Hogy ebből a mélységből mit hozol felszínre, az tőled is függ. 

Eszter ágas-bogas alakjai akár egy sci-fi jelenetei is lehetnének. Érzéseink, félelmeink csáptestei. Gombafonalak, amik átszőnek, a mélyben zajló élet és tudatalatti hordozói. De visszavezetnek az én előtti állapotba is, az anyaméhen belüli formálódásba, a boldog függésbe, a teremtődés első fázisába. Így medre a tér születésnek, teremtésnek és újjászületésnek egyaránt. Ott rejlik benne a személyes metamorfózis lehetősége is, mint növekedés, újjászületés, ahogy azt a legmélyebb központi falra függesztett kép női alakja is sugallja. (A születés, újjászületés és szülés hármasságának kapcsolata egyébként különösen érdekes téma női értelemben.)

Fotó: ISBN könyv+galéria, Lukács Máté

A láp líra felidézi bennem a lótusz szimbolikát, ami szintén iszapos talajon ereszt gyökeret, szökik szárba és növekedik felfelé mind tisztább és tisztább vízrétegeken keresztül, hogy aztán virágba boruljon a felszínen. Magában hordozza a tisztulás fokozatosságának útját, míg aztán teljességében rányílik a világra. 

Mesei vonulatok

A tárlat tartogat számunkra további szimbólumokat.

A test és gondolat szövetei, a finom érzés-öltések, mint a létezés rétegeltségének tapinthatósága tárul elénk a mesei szimbólumok és lélektani stációk mentén. Helyet kapnak itt olyan vonulatok is, mint a „Tojásból teremtett lány” meséje, aki megpróbáltatásai ellenére mindig abból teremt szépet, és jót, ami épp van és hozzáférhető. Magvaiban hordozza a teremtés szépségének képességét. Itt épp szunnyad, kikelni kész, tojásban szenderül. A szimbólum életet, ciklikusságot, egzisztenciális aspektusban pedig az élet értelmét is szimbolizálja, azt a felelősséget, melyben az individuum életét, életstációit értelemmel ruházza fel.

A mennyezetről alálógó kaucsuk fonatokon keresztül „Medúza” hajkoronája is átsejlik, mint a cserbenhagyott, tragikus női hős fájdalmas torzképe. De találkozhatunk „Aranyhaj”, és a „Kis hableány” női archetípusaival is. 

Stella női alakokat formáló üvegmunkái szintén magában hordozzák a szépség és tragikum elemeit. A torzóba dermedt nőkben hableány meséje körvonalazódik, aki hangját és halhatatlan lelkét cseréli a boldogság reményét sejtető zálogra. De meztelen kitárulkozásában, női testre, torzóra redukáltságában hogyan is képes a boldog életre, teremtésre. Meséjében generációk női tragédiája, önfeladása és alárendeltsége elevenedik meg. Az önszabotázs és tisztánlátás képességének hiánya, az öncsonkítás a mesében azonban ugyanúgy jelen van, mint a külső szabotáló erő, a boszorkány klasszikus negatív női minősége. (Igaz, a mesék jó boszorkányokat is tartogatnak, mint a gyógyító, bölcsebb női minőséghez való kapcsolódás képessége.)

Aranyhaj párhuzama pozitív üzenetet hordoz számunkra. Boldizsár Ildikó mesél a magyar népmesékben megjelenő szépség 7 jegyéről, ami szintén a pozitív formálódás, személyiségfejlődés analógiája. Hiszen királynő abból válik, aki birtoklója e lelki szépségeknek.

A mesék szerint ugyanis az a szép:

Akinek homlokán ott ragyog a Nap, tiszták a gondolatai, önazonos és tudója saját értékeinek

Kinek mellei közt ott világít a Hold, egyensúlyt teremtve női minőségek közt

Arcán hordja a Csillagokat, derűs, és mint a sötétben világló égitestek, nem veszti szem elől irányát

Igazgyöngyöt könnyezik, és mint szenvedés tudója, fájdalomból igazat alkotva teremt

Ha beszél, rózsák hullanak a szájából, ami tartalmában nemes és mások szívében kinyílik. 

Aranyhaja sarkáig ér, hisz egy-egy arany szál mint megannyi tiszta gondolat ragyogja be auraként. Kapcsolat ez az „éggel” is, és itt eszembe jutnak Balla Gergely/ Platon Karataev tudatalattival suttogó költői képei: 

„Kérded, hol van Isten? 

A lombkoronaszinten”

Amerre jár, Aranyfolyó ered léptei nyomán, mert ahol megfordul, rombolás helyett teremt. 

Nem utolsó sorban pedig kiemelném a könnycseppeket, amik fénylő üveg-tüneményként ragyogják be a barlangot a kiállítótér mennyezetéről. 30 könnycsepp, 30 évnyi tapasztalat. De az alapvetés nem az, hogy „az élet szenvedés”. Hanem hogy „van szenvedés”. És ennek tudójaként születik az átélés, együttérzés, világhoz való teljesebb kapcsolódás képessége is az emberben. Az igazgyöngy fájdalomból születik. És mint felismerés, ebben is jelen van a pozitív metamorfózis lehetősége. 

Fotó: ISBN könyv+galéria, Lukács Máté

Végezetül pedig hadd osszak meg egy Weöres Sándor képet:

„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”

//A teljesség felé: Szembe fordított tükrök

Ezekkel a gondolatokkal kívánok pozitív formálódást, teremtést mindenkinek az új esztendőhöz! Köszönöm a művészeknek a megmozgató kiállítás élményt, Boldizsár Ildikónak pedig a mélyreható mesét.

kurátor: Szabó Annamária

kiállító művészek: 

Koleszár Stella @stellkol képzőművész, üvegtervező művész
Metzing Eszter @esztermetzing képzőművész

Mákó Rozi @rozi_mako soundscaper

vendég: Boldizsár Ildikó író, mesekutató, a metamorphoses meseterápia megalkotója

Fotók: Hodosy Enikő

Hirdetés

Instagram

HIRDETÉS

Kapcsolódó cikkek


Warning: Undefined variable $posts in /home/bodizhu1/public_html/_sites/kollektivmagazin/wp-content/themes/hello-theme-child-master/functions.php on line 32