fbpx

Tudományosan a reinkarnációról

Reinkarnáció: valaki hiszi, valaki reméli és akad, aki kételkedik benne. Az biztos, hogy egy nagyon izgalmas elmélet arra, hogy mi történik velünk a halálunk után. Előre leszögezném, hogy tapasztalat híján konkrét válaszokat nem fogunk tudni adni, de szerettünk volna utánajárni a lélekvándorlásnak.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Honnan ered a reinkarnáció elmélete?

A lélekvándorlás vallási és filozófiai fogalom, melynek az alapja, hogy valamilyen formában az egyén újjászületik. A fizikai test halála után tehát a lélek emberi, állati vagy növényi alakba vándorol és él tovább. Ez az indiai eredetű vallások központi tétele. A tan azonban megtalálható az ókori görögöknél, de a modern, nyugati ezotéria, teozófia irányzatokban is.

Egyes keleti vallások úgy hiszik, hogy a reinkarnáció az újjászületések sorozata, így a szamszára mindaddig folytatódik, ameddig a lélek meg nem szabadul minden karmájától. Vagyis amíg el nem végzi a feladatát. Ekkor éri el a tökéletesség, egyszóval a nirvána állapotát.

A nyugati filozófusokat is foglalkoztatta ez a téma. Többek között Platónt, aki úgy gondolta, sok idő telik el a test halála és az újjászületés között. Eközben a lélek elfelejti a korábbi életét, és közben megérti az erkölcs, az igazság, bölcsesség és a szeretet lényegét. Az antik világban igen elterjedt volt a reinkarnáció tana; a manicheizmusban is a fő hittételek közé tartozott. Még Szent Ágoston is csatlakozott ehhez, mielőtt katolikus hitre tért.

A zsidó misztikus vallás, a kabbalisztika is foglalkozik a lélekvándorlással. „A lelkeknek vissza kell térniük a legfelsőbb szubsztanciába, ahonnan származnak. De ennek végrehajtásához minden tökéletességet ki kell fejleszteniük, amelynek csírája el van ültetve bennük.” – olvasható a Zóhárban, az egyik alapkönyvükben.

Különböző magyarázatok a reinkarnációra

A Rudolf Steiner által alapított antropozófia szerint az ember testből, lélekből és szellemből áll. A test az átöröklésnek, a lélek a karmának, a szellem pedig az újratestesülésnek, a reinkarnációnak van alávetve. Véleménye szerint nem a lélek reinkarnálódik, hanem a szellemet hordozó individuum, vagyis az emberi én keres magának a karmának megfelelő testet. Szerinte csakis az ember képes újjászületni. Azonban, ez nem összetévesztendő a személyiséggel, minden esteben a magasabb én reinkarnálódik. Az individuum pedig minden újjászületés alkalmával egyre tovább fejlődik. A jelenlegi korban egyébként általában kevesebb idő telik el két megtestesülés között, aminek az az elsődleges oka, hogy a technikai fejlődés különösen felgyorsult. 

A hinduizmusban az újjászületés tana szerint minden ember olyan helyzetbe születik, amit a múltbeli karmái engednek, pontosabban, amit megérdemel. A fizikai test meghal és felbomlik, de az ember tetteinek lenyomata megmarad. A hinduizmusban tehát a reinkarnáció célja a fejlődés és a jobbá válás. Ez segíti az embert, hogy kiszabaduljon az élet és halál körforgásából és egyesüljön a legfelső Önvalóval, a Brahmannal.

A buddhizmusban a szamszára a folyamatosan ismétlődő születések és halálok sorozata. Tagadja, hogy létezik olyan önmagában létező én (lélek), amely a tudatosságok alanya lenne. A buddhista karma-tan alapján az újjászületésnek öt vagy hat osztálya lehet – az irányzattól függően.

Tudományos vizsgálatok

Az egyik legismertebb tudós, aki foglalkozott a témával, az Dr. Ian Steveson. Munkája során 40 évet töltött azzal, hogy olyan gyerekeket vizsgált, akik pontosan emlékeztek az előző életükre.

Több mint 3000 esetet dokumentált. Ezek a gyerekek sokszor megtudták nevezni, hogy az előző életükben mi volt a nevük, kik voltak a családtagjaik, barátaik. Jellemzően a halálukra is pontosan emlékeztek. Személyiség- és viselkedésjegyeket örököltek előző életükből, és meglepő külső hasonlóságot mutattak azzal, akik állítólag előző életükben voltak.

Dr. Stevenson igyekezett utánajárni ezeknek a részleteknek, és döbbenetesen sok esetben talált egyezést. Egy másik orvos, Dr. Tucker folytatta Stevenson kutatását, és további olyan új eseteket kutatott fel dokumentálható bizonyítékok után kutatva, mint például a specifikus emlékek. Ezeket igazolni lehet anyajegyek, foltok formájában, melyek gyakran jelennek meg az új testen azokon a helyeken, ahol az előző test halálos sebet kapott. Ezen kívül arcfelismerő programot használt még a hasonlóságok bizonyítására.

Kritikák

Persze, mielőtt elkönyvelnénk, hogy a reinkarnáció egy létező dolog, nem árt az ellenoldalt is megismerni.

Eddig a reinkarnációt senki nem tudta pontos tudományos kísérletek által igazolni. Legtöbb helyen regressziós hipnózissal próbálják bizonyítani. Ennek során az alany könnyen szuggerálható. Emellett a fentebb olvasott gyerekek története is könnyen félrevezethet, hiszen ennyi idősen nagyon élénk a fantáziájuk és többek között a média is nagyban befolyásolhatja őket.

Az emberi képzelőerő nagyon erős, a beleélő képességünk nagyon nagy, a hipnózis pedig a valóságellenőrző funkciót kapcsolja ki az agyunkban először. Akik pedig halálközeli élményeket élnek át, sokszor hallucinálnak, így nehéz készpénznek venni, amit mondanak ezzel kapcsolatban.

Mi az igazság?

Ahogy mondani szokták, az igazság odaát van. Sok izgalmas történet számol be arról,hogy a reinkarnáció létezik, és persze olyan is akad, ami az ellenkezőjét bizonyítja.

Az ember egyik legfontosabb és örökké megfejthetetlen kérdése a születés és a halál, hiszen ezekről csak találgathatunk. A bizonytalanság pedig sokszor őrjítő lehet. Véleményem szerint a lényeg az, hogy higgyünk valamiben, találjunk egy biztos pontot: lehet az vallás, sors, vagy éppen mi magunk. Ezek adnak igazi értelmet az életnek, amelynek természetes velejáróra az élet és a halál is.

Hirdetés

Instagram

HIRDETÉS

Kapcsolódó cikkek


Warning: Undefined variable $posts in /home/bodizhu1/public_html/_sites/kollektivmagazin/wp-content/themes/hello-theme-child-master/functions.php on line 32